Vytisknout

L E T N Í   D Ě T S K Ý   T Á B O R

                                   ---------------OBSAZENO-------------                                     

Pořádá letní dětský tábor pro děti od 10 let

Prázdninové dobrodružství na Lužnici.

DSC07971

Kdy: od pátku 14.7. do neděle 23.7.2017

Cena: pro všechny zájemce : 4300,- Kč  

Místo: jihočeská řeka Lužnice a její malebné okolí (Třeboňsko)

Ubytování: v kempech a tábořištích ve stanech

Program: poznávání jedné z nejmalebnějších částí naší země spojené s krásou splouvání řeky Lužnice. Navštívíme známá místa a památky. Děti si užijí koupání a spousty legrace při různorodých hrách a soutěžích jak na vodě tak i na souši.

Lužnice: ideální volba pro naprosté začátečníky a první kontakt s vodou na lodích.Řeka je opravdu nenáročná, pomalu protéká v romantické krajině jižních Čech bez znečištění s nedotčenou přírodou.

V ceně je zahrnuto: doprava autobusem tam i zpět /z Chebu/, stravování 5x denně + stálý pitný režim, kempovné, vstupné...

Vybavení: stany /od renomovaných výrobců Hannah a Husky/, nerozbitné lodě, pádla,vesty /vesty jsou pro každého účastníka povinné/…vše ve výborném stavu a všech velikostí - je zajištěno!!!

Na táboře je zajištěn tým  kvalifikovaných vedoucích pro činnost na vodě i na souši (certifikovaní instruktoři vodní turistiky, pedagogický dohled, dětská zdravotní sestra)

Přihlášky: přihlášky je nutné odevzdat do DDM Sova co nejdříve, jelikož místa na táboře jsou omezena na počet lodí !!!!

Upozornění: dítě musí být plavec.

Úhrada ceny:  poplatek za tábor je nutno zaplatit do 23.května a to jednou z možností: příslušnou složenkou, v hotovosti v DDM Sova, bankovním převodem z účtu na účet.

Bankovní spojení: KB Cheb čú. 6137-331/0100

(variabilní symbol Vám bude přidělen při odevzdání přihlášky )

- pokud budete žádat o příspěvek FKSP od Vašeho zaměstnavatele je nutné k přihlášce přidat objednávku na  vystavení faktury s přesnou adresu + IČO organizace-

V měsíci červnu obdrží všichni přihlášení účastníci podrobné závěrečné informace ohledně tábora, seznam věcí + formuláře k potvrzení pro doktora o zdrav. stavu a prohlášení rodičů o bezinfekčnosti.

Informace: Petr Polák tel. /mob./  +420 603 872 172

Fotografie z minulých táborů naleznete na :  www.vodacicheb.cz

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                              Přihláška na letní tábor.

DDM Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace

www.ddmcheb.cz          e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    Tel. : 354 43 21 77

ÚČASTNÍK

Jméno                                                            Příjmení

Státní příslušnost                                                           Rodné číslo

Adresa

Škola                                                                                   Zdravotní pojišťovna                                                   

                                                                                                                                                                           

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

Jméno                                                            Příjmení

Adresa                                

Mobil                                                                                  Email

               

NÁZEV TÁBORA (popř. turnus)

Prázdninové dobrodružství na Lužnici.

Upozornění na zdravotní stav dítěte, zdravotní způsobilost, zdravotní postižení, strachy, sociální znevýhodnění apod.

Dítě je                                                                                                                   PLAVEC                                NEPLAVEC

Žádám o příspěvek z FKSP

/nutno přiložit objednávku na vystavení faktury/                                                ANO                                     NE

ZPŮSOB PLATBY

HOTOVĚ                                            

 
   


BANKOVNÍ PŘEVOD                      na základě odevzdané přihlášky bude přidělen VS

Prohlášení rodičů (zákonných zástupců)

Souhlasím s účastí dítěte v uvedeném letním dětském táboře a včas dodám vedoucímu všechny potřebné dokumenty (prohlášení o bezinfekčnosti, potvrzení o zdravotní způsobilosti atd.), dle propozic uvedeného LDT. Účastník je povinen dodržovat táborový řád a pravidla BOZP. Podpisem se zavazuji, že dítě netrpí žádnou chorobou ani vadou a je schopno sam. aktivně pracovat a není nutný zvláštní dohled nad dítětem, nemá omezení ve školní TV ani zdravotní problémy, které by komplikovaly jeho pobyt v přírodě a na vodáckém táboře vůbec. Beru na vědomí, že případné stornopoplatky budou účtovány (Do konce měsíce června 30% a 14 dní před nástupem 70% z celkové částky .Pokud si přihlášený  najde náhradu, storno poplatky se neúčtují). V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny v LDT. Souhlasím s tím, že pořízené fotografie mohou být zveřejněny a použity pro propagaci činnosti DDM i na Facebooku. Beru na vědomí, že organizace neručí za ztrátu osobních věcí dítěte během akce. S údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno podle zákona o ochraně osobních dat § 5 zák. č. 101/2000 Sb.

_____________________                                                                            _______________________________________

V Chebu dne                                                                Podpis rodičů (zákonných zástupců)