Letní soustředění

„Vodáček"

DSC07971

Kdy: od čtvrtka 2.8. do neděle 5.8.2018

Cena: pro všechny zájemce : 2100,- Kč

Místo: tábořiště Šabina na řece Ohři

Ubytování: ve stanech

Program: výcvik pro získání základů jízdy nejen na kajaku či kánoi, ale i třeba na paddleboardu a to vše na vodácky přívětivém terénu na kterém si užijí jak pokročilejší děti tak i začátečníci + spousty legrace při různorodých hrách a soutěžích jak na vodě tak i na souši.

Doprava na soustředění: vlastní

V ceně je zahrnuto: doprava vodáckého materiálu tam i zpět /z Chebu/,stravování + stálý pitný režim,jízdné, kempovné.

Vybavení: stany, lodě, pádla, vesty, helmy.. vše ve výborném stavu a všech velikostí - je zajištěno!!!

Dále je zajištěn tým kvalifikovaných vedoucích pro činnost na vodě i na souši (certifikovaní instruktoři vodní turistiky)

Přihlášky: přihlášky je nutné odevzdat do DDM Sova

Upozornění: dítě musí být plavec.

Úhrada ceny: poplatek je nutno zaplatit do 21.května a to jednou z možností: příslušnou složenkou, v hotovosti v DDM Sova, bankovním převodem z účtu na účet.

Bankovní spojení: KB Cheb čú. 6137-331/0100

(variabilní symbol Vám bude přidělen při odevzdání přihlášky )

- pokud budete žádat o příspěvek FKSP od Vašeho zaměstnavatele je nutné k přihlášce přidat objednávku na vystavení faktury s přesnou adresu + IČO organizace-

V měsíci červnu obdrží všichni přihlášení účastníci podrobné závěrečné informace, seznam věcí + formuláře k potvrzení pro doktora o zdrav. stavu a prohlášení rodičů o bezinfekčnosti.

Informace: Petr Polák tel. /mob./ +420 603 872 172

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                              Přihláška.

DDM Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace

www.ddmcheb.cz          e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    Tel. : 354 43 21 77

ÚČASTNÍK

Jméno                                                            Příjmení

Státní příslušnost                                                           Rodné číslo

Adresa

Škola                                                                                   Zdravotní pojišťovna                                                   

                                                                                                                                                                           

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

Jméno                                                            Příjmení

Adresa                                

Mobil                                                                                  Email

               

NÁZEV TÁBORA (popř. turnus)

"Vodáček"

Upozornění na zdravotní stav dítěte, zdravotní způsobilost, zdravotní postižení, strachy, sociální znevýhodnění apod.

Dítě je                                                                                                                   PLAVEC                                NEPLAVEC

Žádám o příspěvek z FKSP

/nutno přiložit objednávku na vystavení faktury/                                                ANO                                     NE

ZPŮSOB PLATBY

HOTOVĚ                                            

 
   


BANKOVNÍ PŘEVOD                      na základě odevzdané přihlášky bude přidělen VS

Prohlášení rodičů (zákonných zástupců)

Souhlasím s účastí dítěte v uvedeném letním dětském táboře a včas dodám vedoucímu všechny potřebné dokumenty (prohlášení o bezinfekčnosti, potvrzení o zdravotní způsobilosti atd.), dle propozic uvedeného LDT. Účastník je povinen dodržovat táborový řád a pravidla BOZP. Podpisem se zavazuji, že dítě netrpí žádnou chorobou ani vadou a je schopno sam. aktivně pracovat a není nutný zvláštní dohled nad dítětem, nemá omezení ve školní TV ani zdravotní problémy, které by komplikovaly jeho pobyt v přírodě a na vodáckém táboře vůbec. Beru na vědomí, že případné stornopoplatky budou účtovány dle sazebníku DDM Sova Cheb .Pokud si přihlášený  najde náhradu, storno poplatky se neúčtují). V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny v LDT. Souhlasím s tím, že pořízené fotografie mohou být zveřejněny a použity pro propagaci činnosti DDM i na Facebooku. Beru na vědomí, že organizace neručí za ztrátu osobních věcí dítěte během akce. S údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno podle zákona o ochraně osobních dat § 5 zák. č. 101/2000 Sb.

_____________________                                                                            _______________________________________

V Chebu dne                                                                Podpis rodičů (zákonných zástupců)