L E T N Í   D Ě T S K Ý   T Á B O R

                                   ---------------OBSAZENO-------------                                     

Pořádá letní dětský tábor pro děti od 10 let

Prázdninové dobrodružství na Lužnici.

DSC07971