L E T N Í   D Ě T S K Ý   T Á B O R

                                   ---------------OBSAZENO-------------                                     

Pořádá letní dětský tábor pro děti od 10 let

Prázdninové dobrodružství na Lužnici.

DSC07971

Historie

V rámci rekonstrukce historického jádra města Chebu věnoval v roce 1964 MNV Cheb opravenou Písečnou bránu ODPM Cheb, který v těchto prostorech zřídil svou turistickou základnu.Loděnice DDM Sova Cheb

Prvním vedoucím byl Jaroslav Fajtl, pozdější ředitel chebského gymnázia. Od roku 1969 základnu vedl Jiří Marek a externí vedoucí Alena Mašková, Ivana Doudová a další. V této době začíná spolupráce s německým družebním městem Schleiz a rozvíjí se pravidelné výměnné turistické akce. Postupně se mění zaměření na vodní turistiku a s ním i sportovní vybavení z pramiček přes turistické kanoe Orlice ke kanoím Vertex. Členové kroužků vyjíždějí na české řeky a zůčastňůjí se VTJZM.